Reklamační řád

 

Reklamace

 

  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetových stránek energietvaru.cz a právním řádem platným v ČR.
  • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese energietvaru@gmail.com
  • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, s veškerým příslušenstvím a doklady. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Dále viz reklamační řád.

 

Reklamační řád

 

  • Kupující je povinen neprodleně po převzetí zásilky její obsah důkladně prohlédnout a o všech zjištěných vadách nejpozději do 3 dnů prodávajícího informovat na email: energietvaru@gmail.com, nebo telefonicky na +420 777 591 462
  • Na veškeré zboží je záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neopatrným a hrubým zacházením. Záruka se rovněž nevztahuje na změny barevných odstínů výrobků z přírodních materiálů.
  • Prodávající se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace reagovat na reklamaci kupujícího s vyjádřením o přesném postupu jejího vyřízení.
  • K reklamaci je nutné předložit následující dokumenty: kopii daňového dokladu (faktura), průvodní dopis o důvodu reklamace a poškozený titul. V průvodním dopise musí být zmíněno, co konkrétně je předmětem reklamace a jakým způsobem (poštovní poukázkou na adresu kupujícího) požadujete vrácení peněz za poškozený titul . Zmíněné dokumenty spolu s poškozeným titulem je nutné poslat na adresu sídla firmy: Ladislav Lacina Vilémov 273 , 58283 Vilémov u Golčova Jeníkova
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za poškození zásilky vzniklé dopravou.