Vliv energií pyramid v krátkosti – výzkum

Vliv energií pyramid

V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým
způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci „Projektu
Camelot” i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním
výzkumným centrem, které má mnoho samostatných
divizí dle specifikace výzkumu. Tento zvláštní armádní útvar
vynikajících vědců má svůj vlastní rozpočet a jeho nejvyšším
velitelem je současný premiér Vladimír Putin.
To, že tento vojenský útvar vědců čítající několik tisíc osob je ve
své činnosti, používané technologii, ideologii, ale i výsledcích
výzkumů zcela nadčasový, se dalo více méně tušit, ale informace,
které se ke mně před několika dny dostaly, poměrně slušným
způsobem vyrážejí dech i člověku velmi otrlému v alternativních
oblastech výzkumu. Na podzim roku 2006 byl v Rusku na popud
z nejvyšších míst zahájen velmi intenzivní a nesmírně
nákladný výzkum pyramidálních staveb, do kterého bylo a je
zainteresováno přes 140 vědeckých kapacit z mnoha různých
oborů. Pro tuto výzkumnou akci stát vyčlenil skutečně gigantické
finanční prostředky a svým způsobem také očekával výsledky.
A ty pochopitelně přišly. Dnes, po čtyřech letech lze konstatovat,
že Rusko je stát, který z mnoha různých hledisek ví o pyramidálních
stavbách jednoznačně nejvíce. Nehovoříme tu pouze o jejich
účelu, historické konsekvenci atp., ale máme na mysli především
pyramidovou strukturu jako fyzikální topologický jev nezávisle
na pyramidových historických stavbách rozmístěných
různě po světě.
Bez nadsázky lze konstatovat, že Rusové dnes plně dekódovali
tento víceúčelový multidimenzionální útvar, ale co víc, oni ho
dokážou i sami rekonstruovat. V současné době se hned na několika místech Ruska budují tyto útvary, které budou sloužit nejen
jako unikátní generátor energie, ale také jako komunikační
zařízení na ultra velké vzdálenosti v rozsahu světelných let a také
jako unikátní ochranný nástroj údajně proti vlivům, které lze v
blízké budoucnosti očekávat.
Faktem je, že jsem si hned zpočátku kladl otázku, co přimělo Rusy
soustředit se na výzkum právě pyramidových staveb a ještě s
tak masivní finanční podporou. Onen pro nás zatím neznámý
stimul musel mít ohromující vliv na ruskou politickou garnituru.
Mimochodem jsem se dozvěděl, že Rusové nefinancovali
stovkami milionů dolarů výzkum egyptských, mayských, čínských,
sumerských a dalších pyramidových formací. Jak jsem již naznačil,
v současné době probíhá na několika místech výstavba zcela
nového druhu pyramidového tělesa o velikosti patnáct metrů v
rámci první generace. Hlavním tvůrcem jeho designu je akademik
arch. Alexander Golod.
Podle všeho půjde skutečně o zcela nový druh pyramid monolitického
charakteru, které budou obsahovat všechny důležité základní
prvky pyramid dávných civilizací, ale navíc budou mít v
sobě zabudovány prvky tzv. „kosmoplanetárního charakteru”,
a to díky praktickému využití zcela nových a převratných objevů
týkajících se pyramidové vícedimenzionální topologie.
Podařilo se mi zjistit, že pyramidy budou ošetřeny jakýmsi čtyřbuňkovým
systémem rezonátorů, které budou vyladěny na synergické
reakce v rámci planetární a solární energetické pulzace.
Součástí pyramidy bude jakýsi třínožkový systém, ve kterém
bude hrát hlavní úlohu voda jako přirozený energetický vodič,
ale i kondenzátor.
Podél středové osy bude vybudováno speciální zařízení na snímání
koncentrace toku energie v důsledku prudkého zakřivování
časoprostoru. Na vrcholu pyramidy se bude nacházet křemenný pyramidión ze speciálně upraveného a tvarově nastaveného
křišťálu, skrze který bude nejen probíhat středová osa celého
komplexu, ale tento prvek by měl také sloužit jako jeden z
hlavních komponentů tzv. „hyperkomunikace” v kosmickém
prostředí. Některé rysy pyramidy můžete sledovat na obrázku
níže. Všechny základní geometrické a topologické parametry
pyramidy včetně její velikosti jsou přísně nastavené, tak aby odpovídaly
energetickým rytmům Slunce, Země a Měsíce.

Po čtyřech letech výzkumu se Valery Uvarov nechal slyšet, že lidé
vůbec netuší, co všechno se za pyramidami jako historickými
reáliemi, zde na Zemi a za pyramidou obecně, jako topologickým
vícedimenzionálním tělesem skrývá. Do určité míry prý budoucnost
spojená s lidstvem bude primárně závislá na schopnosti
využít potenciál těchto objektů v několika nadcházejících letech.
Pyramidy byly vždy pro naše předky neuvěřitelně mocným stimulem,
a proto naši předci nevěnovali prakticky po celém světě ničemu větší pozornost a výzkum než právě pyramidám. Tušili, že lidská evoluce, ale obecně tajemství života a reality, ve které žijeme, nějakým způsobem souvisí s
tímto fyzikálním tělesem.

Můžeme tomu nevěřit, můžeme se tomu smát, můžeme to považovat
za báchorku, ale fakt je jediný. Rusové rok před startovacím
obdobím 2012-2022 jako jediný stát, resp. národ na světě
rozkódovali skutečný potenciál Síly a Moci tohoto útvaru. V ná
sledujících částech tohoto seriálu se vám to budu snažit nějakým
způsobem dokázat, nicméně dr. Uvarov říká, že se o tom do dvou
let dozvíme všichni tak jako tak. Na závěr úvodu bych chtěl upozornit
najeden důležitý moment. Rusové ve svém výzkumu nepracují
pouze sami pro sebe. O své vědomosti a znalosti se podělí
s každým, a to v případě, kdy dotyčný nebo cokoliv jiného nebude
mít možnost tyto informace nějakým způsobem zneužít.
Tým ruských armádních výzkumníků zjistil několik zcela zásadních
faktorů týkajících se praktického využití pyramidových těles.
Já se nyní pokusím v krátkosti tato fakta analyzovat, a to v
rozsahu informací, které se mi přímo z Ruska podařilo získat.

výňatek z knihy Projekt Gilgameš od Valerije Uvarova

více zde:       http://pyramids.iicufi.org/index.php?id=59&L=1