Titanová pyramida

TITANOVÁ PYRAMIDA

OBECNÉ INFORMACE O TITANOVÉ PYRAMIDĚ ESOTERICKÉHO CHARAKTERU

Plejáďané upozorňují na to, že v současné době mezi nejefektivnější a nejúčinnější energetické zářiče patří “Titanová Pyramida”. Jedná se o útvar pyramidového charakteru, který obsahuje nejčistší možnou strukturu prvku titan. Tento prvek v poslední době výrazným způsobem posiluje své charakteristické vlastnosti a stává se z něj nejmocnější energetický nástroj v pozemských podmínkách.

Titan jako čistý kov je v dnešní době na trhu dostupný a prodává se v polotovarech jako dráty, tyče a plechy. Jeho složení se pohybuje kolem 99,5 % absolutní čistoty Ti.

Jsou stanovené přesné rozměry Ti pyramidy. Titanová pyramida je schopna blokovat chemtrails do vzdálenosti 11 km, odrušuje jakékoliv negativní záření včetně elektromagnetického smogu a geologických zlomů. Podporuje růst živých organismů, ale eliminuje aktivitu různorodých škůdců. Nepotřebuje čištění, je samočisticí. Vytváří synergické spojení se šungitovou pyramidou.

Svojí aurou zvedá energie krystalů. Za normálních okolností je skoro nezničitelná. Má různé účinky podle polohy (špičkou nahoru nebo dolů), když jsou dvě proti sobě, nebo pokud se otáčí 72 otáček/minutu. Probouzí spirituální schopnosti. Titan je jediný prvek inertní vůči lidskému organismu. Nevytváří žádné alergické reakce a používá se pro výrobu implantátů ve zdravotnictví.

Přenáší informace a slouží jako anténa. Nechá se dobře programovat a velmi dobře reaguje na myšlenky. Při práci s Ti pyramidou je důležité zachovávat duševní hygienu, neboť vše zesiluje, a proto pozor na negativní myšlenky. Automaticky upravuje parametry kladných a záporných iontů do přirozeného stavu planety. V těle člověka likviduje nežádoucí viry, bakterie a parazity.

Pyramida má schopnost nasávat božskou energii barvy zlato-tyrkysově-růžové kolmo ke své základně. Od té se odráží a prochází bočními stěnami v podobě gejzíru transformované energie sytě modré barvy. Transformovaná energie má tvar miniaturních kuliček. Při jejich zvětšení mají tvary pampelišek s tisíci paprsky.

Vliv transformované pyramidální energie na člověka:

Ovlivňuje jeho aurické pole a velmi intenzivním způsobem probouzí další vlákna nekódované DNA (nárůst intuice, telepatie a dalších skrytých vlastností).

Výrazně rozpouští disharmonické projevy shluků energií v auře člověka (může dojít i ke zhoršení zdravotního stavu na přechodnou dobu, což je projevem začátku uzdravovacího procesu).

na okolí:

Sanuje vyzařování z geopatogenních zón.

Rozpouští elektromagnetický smog.

 Je schopna likvidovat opad, jenž se uvolňuje z chemtrailsových oblaků v okamžiku, kdy se škodliviny dostanou do oblasti působení pyramidy ve výšce cca 520 metrů.

Když vstoupil kontaktér do komunikace s titanovou pyramidou, tak se dozvěděl:

 „Mám ve svém geometricky prostorovém středu své vědomí (energoinformační pole – světle zlatá paprskovitá kulička) a využívám molekulární strukturu titanu ve spojení s geometrickým tvarem pyramidy jako nejúčinnější zářič mého vědomí do prostoru. Jsem v kontaktu se všemi projevy energií (jejich kmitočtů) od 1.D – 7.D a u zcela specifických konstelací do 9.D. Jsem jako stupnice klavíru, na které je možno ladit nebo jako velmi dlouhá svorkovnice s možností zapojování požadované dílčí frekvence.“

Plejádské učení poskytuje velmi podrobný postup, co se týče výroby titanových pyramidových energetických zářičů. Již naši předci měli k dispozici informace, které se dotýkaly předpovězených schopností, i proto pro tento prvek použili název, který se odkazuje na bájné Titány. Tato pyramida vytváří velmi mocné účinky, a to jak ve vnějším prostředí, tak i uvnitř lidského těla.

Jsou stanovené přesné rozměry Ti pyramidy. Titanová pyramida je schopna blokovat chemtrails do vzdálenosti 11 km, odrušuje jakékoliv negativní záření včetně elektromagnetického smogu a geologických zlomů. Podporuje růst živých organismů, ale eliminuje aktivitu různorodých škůdců. Nepotřebuje čištění, je samočisticí. Vytváří synergické spojení se šungitovou pyramidou.

Svojí aurou zvedá energie krystalů. Za normálních okolností je skoro nezničitelná. Má různé účinky podle polohy (špičkou nahoru nebo dolů), když jsou dvě proti sobě, nebo pokud se otáčí 72 otáček/minutu. Probouzí spirituální schopnosti. Titan je jediný prvek inertní vůči lidskému organismu. Nevytváří žádné alergické reakce a používá se pro výrobu implantátů ve zdravotnictví.

Přenáší informace a slouží jako anténa. Nechá se dobře programovat a velmi dobře reaguje na myšlenky. Při práci s Ti pyramidou je důležité zachovávat duševní hygienu, neboť vše zesiluje, a proto pozor na negativní myšlenky. Automaticky upravuje parametry kladných a záporných iontů do přirozeného stavu planety. V těle člověka likviduje nežádoucí viry, bakterie a parazity. když chce!

tabulka složení titanu :

Zdroj: https://www.matrix-2001.cz

Titanové pyramidy     –    více    informací

atom titanu

odkaz zpět do obchodu:      ZDE

——————————————————–

1.    Úvod 

Titanová pyramida díky své anorganické koncepci molekulární mřížky a jejímu geometrickému uspořádání, jež odpovídá zákonitostem posvátné geometrie, je jedním z nejmocnějších pozitivních energetických prostředků současné doby. Informace týkající se chemické kvality a způsobu zpracování titanové pyramidy poskytli zástupcům lidského společenství v 70. letech 20. století zástupci jednoho konkrétního typu plejádské civilizace.

Tato civilizace oslovila celkem 8 vytipovaných vědců, kteří se vzájemně neznali a předali jim informace rozdělené do 2 částí – teoretické a praktické.Všichni tito vědci dostali stejný úkol, na kterém pracovali až do roku 1987 – 88. V té době se o jejich práci dozvěděl globální mocenský systém (GMS) a začal je systematicky likvidovat. Vzhledem k tomu, že o sobě nevěděli, nemohli se varovat. Nakonec z nich zůstal jediný, žijící v USA. Věděl, že mu jde o život a proto rozmnožil všechny podklady k titanovým pyramidám a rozeslal je svým dobrým známým. Přiložil informace objasňující sílu titanových pyramid. GMS následně zjistil, že tyto informace již kolují mezi lidmi, že šíření nestihli zabránit.

Jedním z těch, kdo tyto informace obdržel, byl profesor Bell (potomek fyzika A.G. Bella). Tento profesor je zdrojem informací J. Chvátala k titanovým pyramidám.

Titánová pyramida je díky svému chemickému složení (Ti) a tvaru schopna aktivně pozitivním způsobem působit v těchto oblastech:

 1. Prostor, prostředí
 2. Organická hmota (lidské tělo, potraviny, zvířata, rostliny)
 3. Anorganická hmota (sůl, různorodé minerály – silná synergie především u křišťálu a šungitu)
 4. Ovlivňuje tzv. elektrotonální vazby ve vodiči (díky tomuto efektu snižuje elektrickou spotřebu u elektrických spotřebičů
 5. Působí v interiéru i exteriéru na tzv. vysokorezonanční formy energie a specifické jevy (chemtrails)

Operační pozice titanové pyramidy je dominantně ovlivňován operační pozicí tohoto tělesa:

 1. Základní stacionární pozice (špičkou nahoru)
 2. Reversní pozice (špičkou dolů)
 3. Titánový krystal – 2 pyramidy základnou k sobě
 4. Titánový krystal v rotaci – pyramidy umístěné v rotátoru se točí doprava nebo doleva rychlostí 72 otáček za minutu

Pro případ 3. a 4. jsou potřeba 2 pyramidy. Nicméně za určitých okolností jsme schopni handicap jedné titánové pyramidy obejít realizací tzv. fantomového dvojníka.

Titánová pyramida disponuje 3 úrovněmi aktivity:

 1. Tichá(neaktivní) úroveň – pyramida po zakoupení.Je hluboce spící – podobně jako TV vypnutá ze zásuvky
 2. Stav základní aktivace – odpovídá stand-by režimu TV
 3. Plně operační stav pyramidy – odpovídá zapnutí TV a vyžaduje, aby byla pyramida v jednom ze 4 režimů

Fyzikálně-chemické vlastnosti titanu

( příčina pozitivních účinků titanu)

Každý atom je definován atomovým jádrem a elektronovým obalem neboli mračnem. Atomové jádro je pak dále složeno z dalších specifických částic, které nazýváme protony a neutrony. Uvnitř atomu jsou tedy ve hře 3 parametry:

 1. Proton
 2. Neutron
 3. Elektronový obal (mrak)

Specifická charakteristika (funkce) elektronu

Dlouhou dobu existoval ustálený pohled na charakter elektronů, který byl definován představou, že elektron je jakýsi kulový prvek obíhající po své vlastní orbitě kolem atomového jádra – charakter v mikrokosmickém měřítku.

V současné době se však pohled na povahu elektronů výrazně posunul, neboť elektron již není vnímán jako hmotná částice, ale jako tzv. prstencová (kruhová) vlna.

atom Titanu
Titan v pyramidě

Tento pohled je v souladu se zjištěním, které nám říká, že se elektron v jednom konkrétním (nulovém) okamžiku nachází ve všech možných pozicích, které daná orbita umožňuje, najednou. (příměr-vrstvy cibule) Posloupnost elektronů v jednotlivých vrstvách je 2-8-10-2 — důležité!: součet těchto čísel je číslo 22 = odpovídá počtu symbolů ve velké arkáně tarotu, a důležité jsou i 2 elektrony v poslední vrstvě. Tyto elektrony jsou de facto reprezentanti vlnění, vlnových funkcí. Za normálních okolností si každá vlna vibruje sama za sebe něco jako – („vojáci na procházce“). Pokud ale vezmeme titan a uděláme z něj pyramidu o rozměrech předaných Plejáďany, stane se automaticky to, že dojde ke zfázování frekvence. Vznikne tzv. „zfázovaný vibrační konjugát“ (elektrony kmitají najednou – jako „v rytmu pochodující vojáci“). Tím ohromně naroste vibrační potenciál titanu.

Čtyři základní elementy organické hmoty

Okultní fyzikální chemie definuje 4 chemické prvky, které dohromady tvoří základní vibrační a chemický pilíř, o který se opírá hmotný organický projev lidské bytosti. Těmito 4 prvky jsou:

 • H vodík – 1 elektron     
 • C = uhlík – 6 elektronů
 • N = dusík – 7 elektronů
 • O = kyslík – 8 elektronů

Sečteme-li počet elektronových prstencových vln u všech 4 základních chemických prvků organické hmoty lidského těla, dojdeme k číslu 22, které odpovídá počtu 22 prstencových vln titánu. Tato harmonická konsekvence tvoří základní faktor toho, že je lidský organismus schopen přijímat prvek titánu bez nežádoucích tělesných reakcí. Spolupráce organické hmoty s vibračním (frekvenčním) ekvivalentem titánu je postavena na této platformě. Hovoříme o tzv. vnitřní synergické vazbě. Vnější synergická vazba je pak definována harmonickou spoluprací mezi titánem na jedné straně a křemíkem (křišťálem) a šungitem na straně druhé.

Křišťál = SiO2

Základní podstatou křišťálu je prvek nazývající se křemík = Si. Nachází se v harmonické konsekvenci s dvojmocným kyslíkem. Křemík je vedle titánu a uhlíku dalším vysoce pozoruhodným chemickým prvkem. Součástí plejádské agendy jsou informace, které definují evoluční charakteristiku vědomí ve 3. dimenzi a dimenzích vyššího charakteru, přičemž se praví, že hmotný nosič ve formě organické tělesné látky je v:

 • 1. evoluční fázi postaven na dynamickém energetickém a vibračním vlivu uhlíku
 • 2. evoluční vývojové fázi organického nosiče definován dominantním postavením křemíku
 • 3. vývojové fázi postrádá hmotný parametr a projevuje se ve formě čisté energie na bázi studené plazmy

Vazba křemíku na kyslík, která je typická pro křišťál, je z našeho úhlu pohledu velmi důležitá, neboť je to právě přítomnost dvojmocného uhlíku v kombinaci s křemíkem, která přitahuje pozornost titánu. A z praktického hlediska umožňuje velmi efektivní vzájemnou spolupráci.

Uhlík = C

Součástí plejádské agendy jsou informace, které definují evoluční charakteristiku vědomí ve 3. dimenzi a dimenzích vyššího charakteru. Praví se, že hmotný nosič ve formě organické tělesné látky, je v první evoluční fázi postaven na dynamickém energetickém a vibračním vlivu uhlíku. Samotný uhlík, podobně jako organická hmota, ve své vlastní evoluci disponuje 3 vývojovými fázemi:

 1. Fáze je definována jeho charakterem ve formě tuhy neboli grafitu (stupeň tvrdosti 1) – tvoří jinový prvek ženského charakteru
 2. Fáze vzniká transformativním přebudováním molekulární architektury tohoto prvku, přičemž nám vzniká diamant (stupeň tvrdosti 10) – tvoří jangový prvek mužského charakter
 3. Fáze je vrcholnou vývojovou formou uhlíku – tzv. fullerenový aspekt

Dělí se na 3 formy dle struktury:

 • Dlaždicová forma
 • Sférická forma (buckeyball)
 • Smíšená forma

Fullerenový aspekt uhlíku ve svém přirozeném podání je typický pro minerál, který se nazývá šungit (který je sám o sobě složen z desítek mnoha jiných prvků).

Dále lze dělit v rámci kvality energetického záření:

 • Fullereny 1. skupiny (cca C16-C17 až C32-C34)

Obsahuje-li šungit fulereny 1.skupiny, pak hovoříme o tzv. druhojakostním šungitu, který je charakteristický tím, že když jej vezmeme do ruky, obarví nám prsty. Částečně barví i vodu. Je matný a má jinou měrnou hmotnost.

 • Fullereny 2. skupiny (C35 – C55-C60)

Jedná se o prvojakostní šungit, který je typický kovovým lesklým vzhledem. Nebarví a esteticky je prostě hezčí. Tento šungit je vhodný k energetizaci vody, čaje, či jiných tekutin

 • Fullereny 3.skupiny (C65 – C80-C82)

Tyto fullereny se v přírodě volně nevyskytují. Jedná o fulleren umělého technického charakteru, se kterým normální smrtelník nepřijde do styku. Vyznačuje se dobrou elektrickou vodivostí a využívá se v elektronice a zdravotnictví